Đ/C: 119, Đường liên ấp 2-3, Xã Đa Phước, Huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh